ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Κεφ. 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1 Γενεαλογικό Βιβλίο του Ιησού Χριστού απόγονου του Δαβίδ, απόγονου του Αβραάμ: 2 Ο Αβραάμ απέκτησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ απέκτησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ απέκτησε τον Ιούδα και τους αδελφούς του, 3 ο Ιούδας απέκτησε το Φαρές και το Ζαρά από τη Θάμαρ, ο Φαρές απέκτησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ απέκτησε τον Αράμ, 4 ο Αράμ απέκτησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ απέκτησε το Ναασών, ο Ναασών απέκτησε το Σαλμών, 5 ο Σαλμών απέκτησε τον Βοόζ από τη Ραχάβ, ο Βοόζ απέκτησε τον Ωβήδ από τη Ρουθ, ο Ωβήδ απέκτησε τον Ιεσσαί, 6 ο Ιεσσαί απέκτησε τον Δαβίδ, το βασιλιά. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς, απέκτησε το Σολομώντα από τη γυναίκα τού Ουρία, 7 ο Σολομών απέκτησε το Ροβοάμ, ο Ροβοάμ απέκτησε τον Αβιά, ο Αβιά απέκτησε τον Ασά, 8 ο Ασά απέκτησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ απέκτησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ απέκτησε τον Οζία, 9 ο Οζίας απέκτησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ απέκτησε τον Άχαζ, ο Άχαζ απέκτησε τον Εζεκία, 10 ο Εζεκίας απέκτησε το Μανασσή, ο Μανασσής απέκτησε τον Αμών, ο Αμών απέκτησε τον Ιωσία, 11 ο Ιωσίας απέκτησε τον Ιεχονία και τους αδελφούς του τον καιρό της εξορίας στη Βαβυλώνα. 12 Και μετά από την εξορία στη Βαβυλώνα ο Ιεχονίας απέκτησε το Σαλαθιήλ, ο Σαλαθιήλ απέκτησε το Ζοροβάβελ, 13 ο Ζοροβάβελ απέκτησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ απέκτησε τον Ελιακείμ, ο Ελιακείμ απέκτησε τον Αζώρ, 14 ο Αζώρ απέκτησε το Σαδώκ, ο Σαδώκ απέκτησε τον Αχείμ, ο Αχείμ απέκτησε τον Ελιούδ, 15 ο Ελιούδ απέκτησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ απέκτησε το Ματθάν, ο Ματθάν απέκτησε τον Ιακώβ, 16 ο Ιακώβ απέκτησε τον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας, από την οποία γεννήθηκε ο Ιησούς, που αποκαλείται Χριστός. 17 Όλες λοιπόν οι γενιές από τον Αβραάμ ως το Δαβίδ είναι δεκατέσσερις γενιές και από το Δαβίδ ως την εξορία στη Βαβυλώνα δεκατέσσερις γενιές και από τη εξορία στη Βαβυλώνα ως τον Χριστό δεκατέσσερις γενιές. 18 Και να πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός: Η μητέρα του η Μαρία, αφού αρραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, χωρίς να έρθουν σε σαρκική επαφή μεταξύ τους έμεινε έγκυος με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. 19 Τότε ο Ιωσήφ, ο άντρας της, επειδή ήταν δίκαιος άνθρωπος και δεν ήθελε να την εκθέσει, σκέφτηκε να τη χωρίσει κρυφά. 20 Αλλ΄ ενώ αυτός έκανε αυτές τις σκέψεις, ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάστηκε στο όνειρό του και του είπε: «Ιωσήφ, γιε του Δαβίδ, μη διστάσεις να πάρεις μαζί σου τη Μαρία, τη γυναίκα σου, γιατί αυτό που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. 21 Θα γεννήσει λοιπόν γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». 22 Κι όλο αυτό έγινε έτσι ώστε να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Κύριος μέσω του προφήτη: 23 «Δείτε! Η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει: Ο Θεός μαζί μας». 24 Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ από τον ύπνο, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήρε μαζί του τη γυναίκα του. 25 Όμως δεν ερχόταν σε σαρκική επαφή μαζί της, ώσπου γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και τον ονόμασε Ιησού.Πνευματικά Δικαιώματα : Εκδόσεις Ο ΛΟΓΟΣ

 

Λέξη

Εντοπισμός μόνο ολόκληρων λέξεων